Γεωγραφία/Σκονισμένη Πόλη

Γεωγραφία

Κιβισίλι

               Απλάντα

                              Αλαμινός

                                             Αναφωτία.

Άμα βρεθείς να ταξιδεύκεις στους αγροτικούς,
                                  ανάμεσα τους, δρόμους,
μεν παραξενευτείς αν δεις
                                                           τον Μπίλι δε Κιτ
να περιφέρεται χαμένος σε τούντην πεδιάδαν.

Η ψυσ̆ή του εύκολα μπορεί να την περάσει
                    για το Νέον Μεξικόν ή τζ̆αι την Αριζόνα.


Σκονισμένη Πόλη

Στην πόλην μου φυσά ο Σ̆ιρόκκος,
                                                 βραστός τζ̆αι ξερός.

Συχνά-πυκνά κουβαλά μαζίν του αμμοθύελλες που την
                                                 Σαχάραν τζ̆αι την Μέσην Ανατολήν.

Υφαίνει έναν πυκνόν γκρίζον ουρανόν που είδα αλλού μόνον
                                    στην Αλεξάντρειαν, το Κάιρον τζ̆αι την Δαμασκό.

Ακολουθεί με, όμως, μέσα μου παντού –
                        ακόμα τζ̆αι στο δροσερόν Ντέβον, όπου ζει μια αγαπημένη.


Του Φορτίνο Σαμάνο

Photo credit: Nicos Philippou, “Untitled”, from Sharqi (2016).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s