Η αγκαλιά που εν ημπόρω να σου δώκω

Η αγκαλιά εν εύκολη για σε; 
Η αγκαλιά, θέλει θκυο σώματα μαζί. 
Η αγκαλιά εν μοίρασμα, τζαι φυλακή. 
Η αγκαλιά, εννεν εύκολη για με. 
Η αγκαλιά, εν ιερή. 
Η αγκαλιά, εν κατάθεση. 
Διώ σου λίο εμένα, τζαι κάμνω χώρο να μου δώκεις λίο εσένα. 
Η αγκαλιά εν η καρκιά σου, καρτζιήν που καρκιά μου. 
Η αγκαλιά, υπόθεση μεγάλη. 

Η αγκαλιά που εν έπιασα. 
Η αγκαλιά που εν έδωκα. 

Η αγκαλιά που εννα θελα να δώκω. 
Τζει τζείνη. Η αγκαλιά. Που εν εμπόρεσα να δώκω. 

_______________

Φοούμαι να σε αγκαλιάσω. 
Μεν δεις το μέσα μου τζαι φοηθείς. 

Φοούμαι να σε αγκαλιάσω. 
Μεν ακούσεις το πουμέσα μου τζαι βουρήσεις να φεις. 

Φοούμαι να σε αγκαλιάσω. 
Μεν ανοίξουν οι ποταμοί μέσα μου, τζαι πάρουν σε μαζί τους. 

Φοούμαι. 

Εσύ, όι;

Της Στέφανης Μουρούζη

Φωτογραφία: Στέφανη Μουρούζη

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s