‘Ανδρος

Αλλά το τηλέφωνο μας εννά σταματήσει να χτυπά; Εγώ νομίζω οτι κάποιος εννά μας ψάχνει τζι’εμάς. Για να μοιραστεί τζιαι τζείνος την απελπισία τζιαι την απόλυτη πλήξη του να ζεις ακόμα,
πολλά μετά την τελευταία μέρα της ζωής σου.

Ruins

Time flows, wild and untamed like a river. It sweeps people off their feet, dragging them along its path, merciless and free, spreading them apart through cliffs and streams. Those who survive, stand the test of time. Those who survive, live to call the rest history.

Simple Twist of Fate

Norwegian Wood is about travelling. It is about first love and unrequited love. It is about loving one’s self, and especially about loving life. It is about redemption, never giving up, and about being able to let go. It is one of those stories that echo through infinity and remind us that the power of written word can lift us up even when we are feeling sad or depressed. 

What we talk about when we talk about gender: An interview with ‘Thkio Logia/Θκυό Λόγια’

We are here to change gender normative narratives and challenge them. As a team, we want to tackle this issue starting with the core mechanisms of education and awareness. As a group of young people sensitized on the issue who have a great understanding of this situation and passion for a change, we decided to act.

Roses Blooming Upstream

Now guess I’m a country hating man, for hate is the last Christian supper I’ll ever understand, and how my people can spell kindness with their red right gun arm, oh there’s a bullet coming for the sun, watching my man bleed unarmed, watch my gay siblings sing ‘till dawn

On Gentrification

“Put down the map, white man;
let me show you what you’ve done.
Take out your camera,
but first let me ask,
what have you enjoyed the most? The defensive walls? They look harmonic on the map. Ignore the middle, that’s a scar, the last divided capital, just look at the Venetian shards.

Louise

‘The day had arrived. Once again, a day like all the others. History was having coffee as it prepared to repeat itself. This time I was to be patient.”

DWELLING, FINAL PART

we cannot understand ourselves as real
confused if we should come out, confused if we are the outcome, come out of what, the outcome of what, the outcome of coming out or coming out of the outcome of coming out

Ο διανοούμενος στο Άουσβιτς: Jean Amery & Primo Levi

Πως αντιδρούσαν οι άνθρωποι του πνεύματος στο καθεστώς του Λάγκερ, σε σχέση με τους υπόλοιπους; Σε ποιο βαθμό η πνευματική καλλιέργειά τους, η μόρφωση και η τέχνη μπορούσαν να αποτελέσουν καταφύγιο; Εν τέλει, ποια ήταν η αντίδραση του διανοούμενου μέσα σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης;

Outro

If you want to find the truth
You’ll have to lose some things first

DWELLING, PART II

Circling in golden crops on the outskirts like an extraterrestrial trying to compete with the foot long centipede flexing its segmented back through the undergrowth wondering where all its lush humid playground has gone off to