Ο διανοούμενος στο Άουσβιτς: Jean Amery & Primo Levi

Πως αντιδρούσαν οι άνθρωποι του πνεύματος στο καθεστώς του Λάγκερ, σε σχέση με τους υπόλοιπους; Σε ποιο βαθμό η πνευματική καλλιέργειά τους, η μόρφωση και η τέχνη μπορούσαν να αποτελέσουν καταφύγιο; Εν τέλει, ποια ήταν η αντίδραση του διανοούμενου μέσα σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης;